کلیدواژه ‘2012’

۲۰۱۲سالی که دنیا نابود میشود؟

این روزها عدد ۲۰۱۲ عدد معنی داری شده. فقط کافی است در اینترنت سرچی بزنی تا یک عالمه مقاله و مطلب درباره این عدد پیدا کنی. تا جایی که چند وقت قبل فیلم سینمایی پر خرجی هم به این نام ساخته شد و با تبلیغات زیاد خیلی‌ها را به سالن‌های سینما کشاند تا بر پرده سینما اعلام کند در سال ۲۰۱۲ جهان نابود می‌شود. تابع »