کلیدواژه ‘هزینه جنگ’

بن لادن تریلیونی

اگر کتاب خاطرات مستر همفر را خوانده باشید متوجه می‌شوید که وهابیت توسط جاسوسان انگلیسی ساخته شده است. سال‌ها بعد انگلیسی‌ها وهابیت را در عربستان به قدرت رساندند و به خاندان سعود اجازه دادند تا به شرط خدمت به بریتانیا در عربستان حکومت کند.
اوایل قرن بیست و یکم زمانی که قدرت آمریکا کم شده بود آن‌ها به فکر کسب قدرت با روش‌های ناجوانمردانه افتادند. برای این کار ابتدا گروه القاعده را ساختند. القاعده عده‌ای وهابی تربیت شده در عربستان بودند که افکار بسیار تندروی داشتند. این عده به جای عقل در سرشان غرور و تعصب بود. آن‌ها برج‌های دوقلوی تجارت جهانی را در یازده سپتامبر منفجر کردند. البته تمام این کارها با همکاری خود آمریکا بود. تابع »