کلیدواژه ‘هانري كربن’

مردی از غرب به دنبال خورشید آمد

222222222222نمی‌دانم چه‌قدر به اینکه شیعه هستید، اندیشیده‌اید. نمی‌دانم از آموزه‌هایی که چون گنج‌هایی در دسترس شما هستند، چقدر بهره برده اید، اما می‌دانم کسانی بوده‌اند که برای یافتن این گنج‌ها هزاران کلیومتر سفر کرده و ده‌ها سال از عمرشان را دنبال این گنج گشته‌اند. یکی از آن‌ها مردی است که اکنون همه پژوهش‌گران دنیای اسلام او را می‌شناسند، مردی که جهان غرب او را خوب می‌شناسد، چرا که او دنبال حقیقت گشت و پیام حقیقت را با خودش به سرزمین غرب برد. نام او پرفسور هانری کُربن است. تابع »