کلیدواژه ‘نيمه شعبان’

گپ و گفتی با یک مهماندار قطار

اسمش مهدی است. مهماندار قطار است. خیلی زود حرفمان گل می‌اندازد. حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. همیشه دیده ام که با زحمت کار می‌کنند. ۴۸ ساعت در قطار هستند. همان قطاری که تکان‌هایش حوصله همه تان را می‌برد. این‌ها هر بار ۴۸ ساعت مستقیم در قطار خدمت می‌کنند. و بیشترشان مثل همین اقا مهدی آخر حرفشان می‌گویند: خدا را شکر. تابع »