کلیدواژه ‘نيشابور’

زنی از تبار خوبی‌ها

مسافران مشهد حتما توقف کوتاهی در نیشابور دارند. ولی اگر یکی از مقصدهای سفر شما نیشابور بود حتما به آرامگاه خیام، عطار، امامزاده محروق و … سر میزنید، ولی ممکن است اتفاقی به آرامگاه بی بی شطیطه هم سر زده باشید، اگر سر نزده اید از هر کس در نیشابور درباره بی بی شطیطه بپرسید آدرسش را به شما نشان خواهد داد. بخصوص بانوان مسن از زائران مرقد بی بی شطیطه هستند، زنی که از تبار خوبی‌ها بود و هنوز هم بسیاری وقتی در کنار مرقد او دعا میخوانند خداوند دعایشان را مستجاب می‌کند. او زنی بود که مطیع امام زمانش بو.د، زنی که قلبش از نور خدا روشن بود و قدم‌هایش فقط در راه خدا برداشته می‌شد. تابع »