کلیدواژه ‘مهدويت’

راست می گفت، برنابا

brnabaاحتمالاً شما کتاب انجیل را که کتاب مقدس مسیحیان است، دیده‌اید و می‌دانید انجیل کنونی از چهار انجیل با نام‌های انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، انجیل متی تشکیل شده، اما چیزی که احتمالاً شما نمی‌دانید این است که انجیل‌هایی که وجود دارد، فقط همین چهار انجیل نیست، بلکه تعداد انجیل‌ها بیشتر از هفده تاست که هر کدام از آن‌ها را مثل همین چهار انجیل، شاگردان حضرت عیسی (ع) نوشته‌اند تابع »

مردی از غرب به دنبال خورشید آمد

222222222222نمی‌دانم چه‌قدر به اینکه شیعه هستید، اندیشیده‌اید. نمی‌دانم از آموزه‌هایی که چون گنج‌هایی در دسترس شما هستند، چقدر بهره برده اید، اما می‌دانم کسانی بوده‌اند که برای یافتن این گنج‌ها هزاران کلیومتر سفر کرده و ده‌ها سال از عمرشان را دنبال این گنج گشته‌اند. یکی از آن‌ها مردی است که اکنون همه پژوهش‌گران دنیای اسلام او را می‌شناسند، مردی که جهان غرب او را خوب می‌شناسد، چرا که او دنبال حقیقت گشت و پیام حقیقت را با خودش به سرزمین غرب برد. نام او پرفسور هانری کُربن است. تابع »