کلیدواژه ‘منتظرالزيدي’

کفشی که می رود انقلاب به پا کند

http://www.iraq-ina.com/admin/news/33958.jpg

چند روزی هست که موضوع کفش های منتظر الزیدی خبرنگار عراقی نه فقط در رسانه های ما بلکه در رسانه های غربی هم بازتاب زیادی دارد، منتظر الزیدی هیچ کاری نکرده باشد با پرتاب کفش هایش رکورد جدیدی در جهان به نام خودش ثبت کرده است، کار منتظر الزدی آنچنان تاثیر گذار بوده است که از جهات مختلف می تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد( کاری که شبکه های مختلف جهان با گذاشتن میزگرد و بحث و بررسی بر آن صحه گذاشته اند) حالا هم نوبت ماست: تابع »