کلیدواژه ‘مرگ جاهليت’

مرگ جاهلیت در عصر اطلاعات

حتما این روایت را شنیده اید که در کتاب‌های معتبر آمده است: هر کس که امام زمانش را نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است.
همیشه با خودم فکر می‌کردم اکنون که در عصر فناوری اطلاعات هستیم و در همه خانه‌ها تلویزیون و رادیو و اینترنت و موبایل و … وجود دارد دیگر کسی نیست که به حقایق دسترسی نداشته باشد. تابع »