کلیدواژه ‘مجسمه آزادي’

مجسمه آزادی با پنجه‌های خونین

حتما نام مجسمه آزادی را شنیده اید، مجسمه ای که در آمریکا قرار دارد و توسط فرانسوی‌ها در سال ۱۸۸۶ به آمریکا هدیه داده شد، آمریکایی‌ها هم این مجسمه را در بندرگاه نیویورک نصب کردند تا هر کسی که وارد آمریکا می‌شود این مجسمه را ببیند. این مجسمه مجسمه خانمی‌است که مشعلی در دست دارد و در دست دیگرش لوحی دارد که در آن بیانیه استقلال آمریکا نوشته شده است.

از زمان نصب این مجسمه بیشتر مسافرانی که وارد آمریکا شده اند این مجسمنه را دیده اند و همیشه تلاش کرده اند بفهمند منظور این نماد آزادی، از آزادی چیست. آزادی ای که آمریکایی‌ها از آن حرف می‌زنند چه نوع آزادی ای است. آیا آمریکایی‌ها خوشبختی همه کشورها را می‌خواهند؟ تابع »