کلیدواژه ‘كتاب 1984’

به دنیای اورول خوش آمدید

سال‌ها قبل رمانی خواندم از جورج اورول که اسمش ۱۹۸۴ بود. داستان این کتاب اورول از آن جمله داستان‌هایی است که هیچ وقت از ذهن خواننده فراموش نمی‌شود. دو کتاب قلعه حیوانات و ۱۹۸۴ جورج اورول از جمله شاهکارهایی است که آدم‌های هزار سال بعد هم مشتاق خواندن آن خواهند بود.

تابع »