کلیدواژه ‘قهرمانان افسانه ای’

دلاوران سرزمین من

اگر یک آمار از بچه‌های کشورمان بگیرند و بگویند آیا رابین هود را می‌شناسند حتما خواهند گفت بله. رابین هود یک مبارز انگلیسی بود که با شاه جان مبارزه می‌کرد چرا که این شاه ظالم مالیات سنگینی از مردم می‌گرفت و به همه ظلم می‌کرد. البته رابین هود در واقع یک داستان است و نه واقعیت که ساخته ذهن مردم قرون وسطی در انگلیس است. شخصیت‌های داستانی و واقعی زیاد دیگری هم هستند که برای مردم ما خیلی آشنا هستند. از بتمن و اسپایدر من گرفته تا شخصیت داستانی آیوانهو که ساخته ذهن ژول ورن است. ما با قهرمان‌های واقعی و داستانی غرب به خوبی آشنا هستیم و فکر می‌کنیم قهرمانان جهان همین‌ها هستند. تاکنون از این قهرمان‌ها صدها فیلم ساخته شده است و کودکی بچه‌های ما با امثال رابین هود تمام شده و در بزرگ‌سالی هم فیلم‌های سینمایی این قهرمان‌ها نمایش داده می‌شود. تابع »