کلیدواژه ‘فرعون’

درسی که از فرعون آموخت

پروفسور موریس بوکای یک دانشمند معروف فرانسوی است. چیزی که باعث شده او معروف شود جراح و دانشمند بودن او در علم نیست بلکه شهرت او به خاطر کشف حقیقت است. زندگی او دارای درس‌های زیادی است که می‌تواند برای همه ما آموزنده باشد.درسی که از جسد فرعون آموخت. تابع »