کلیدواژه ‘غرب’

خاورمیانه جدید

چند سال قبل طرحی در سایت وزارت دفاع آمریکا به قلم رالف پیترز منتشر شد که درباره خاورمیانه جدید بود. آمریکا طرحی برای تبدیل خاورمیانه به چیزی که خودش می‌خواست داشت تا این منطقه مهم جهان را در کنترل خودش در بیاورد. حمله به عراق و افغانستان و نابودی حزب الله لبنان و حماس بخشی از این طرح آمریکا بود اما به قول قدیمی ها  شتر در خواب بیند پنبه دانه” تابع »