کلیدواژه ‘عبدالجبار كاكايي’

شعر مرا به عقلانیت نزدیک کرد

مصاحبه با عبدالجبار کاکایی3332
(علی محمدپور)
او تحصیلاتش را تا دوره کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ادامه و از سال سوم دبیرستان شعر سروده است. مرثیه روح، آوازهای واپسین، حتی اگر آیینه باشی، سال‌های تاکنون، نگاهی به شعر معاصر ایران، بررسی شعر پایداری ایران و جهان، زنبیلی از ترانه، گزیده ادبیات معاصر شماره ۷، نام کتاب‌های اوست. تابع »