کلیدواژه ‘سوسانو’

از ماست که بر ماست

تهاجم فرهنگی یعنی همین که پشت جلد دفتر و کیف بچه‌های ایرانی پر شده از عکس‌های باربی و شرک و اسپایدرمن و این اواخر هم که عکس‌های جومونگ و سوسانو کیف و دفتر و مداد و خط کش بچه‌های ما را تزئیین کرده بود. تابع »