کلیدواژه ‘سلامزاده’

الک دولک بازی کنید

گفتگو از: علی محمدپور

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله مراکز فعال در کشورمان است که نقش مهمی در پرورش فکری و فرهنگی کودکان و نوجوانان این سرزمین داشته است. توجه به ایده‌ها و فن‌آوری‌های نو از ویژگی‌های کانون است که سبب شده مرکز ویژه‌ای برای تولید بازی‌های رایانه‌ای شکل بگیرد تا از قافله بازی‌های رایانه‌ای عقب نماند. منصفانه در این کار بسیار موفق بوده و تولیدات کانون موفقیت‌های بسیاری به دست آورده است. برای آشنایی با فعالیت‌های کانون در زمینه بازی‌های رایانه‌ای و نیز شناخت بهتر دنیای بازی‌های رایانه‌ای گفت‌وگویی با امیرحسین سلامزاده، سرپرست واحد تولیدات رایانه‌ای کانون داشتیم. ایشان تاکنون هفت جایزه از اولین جشنواره رسانه‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای و چهار جایزه از دومین جشنواره نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای کسب کرده است. تابع »