کلیدواژه ‘سبك زندگي’

خانه هایی از جنس صفر و یک

روزی روزگاری برای ساختن یک خانه از کوه سنگ می‌آوردند و خانه‌ها را با چوب و سنگ و مقداری گل می‌ساختند، بعدها آهن در کارخانه‌ها تولید شد و ستون‌های فولادی چای چوب‌ها را گرفت و با کمک سیمان بلوک‌های سیمانی درست شد. گل قبلی را در قالب‌ها ریختند و در کوره‌ها تبدیل به آجر کردند. البته این روش تا دو سه دهه قبل جواب می‌داد و حالا از روش‌های عجیب و غریب‌تری برای ساختن دنیا استفاده می‌کنند. با کمک طرح‌های پیش ساخته می‌توان در یک روز یک خانه کامل را ساخت و با همین روش این خانه را به شهر یا کشور دیگری انتقال داد.
تمام این توضیحات معمارانه را دادم تا به این جا برسم که شیوه‌های ساختن دنیا به سرعت در حال تغییر کردن است و هر روز روش تازه‌ای اختراع می‌شود. تابع »