کلیدواژه ‘تکنولوژی’

بشقاب پرنده‌ها … راست یا دروغ؟

ده‌ها سال است که در مناطق مختلف جهان اشیاء عجیبی در آسمان دیده می‌شود که به طرز عجیبی پرواز می‌کند و مردم به آن بشقاب پرنده میگویند چرا که مثل بشقاب گرد است. البته در ادبیات انگلیسی بشقاب پرنده‌ها یوفو نام دارند.
بشقاب پرنده‌ها در ۶۰ سال گذشته یکی از اسرار آمیز ترین موضوعات دنیای ما بوده که خیلی‌ها تلاش کردند سر از راز آن در بیاورند اما هنوز هم کسی نیست که به صورت قطعی بگوید که بشقاب پرنده‌ها وجود دارند و یا وجود ندارند. تابع »