کلیدواژه ‘بهائیت’

بهائیت دست پخت استعمار ۲

در مطلب قبل خواندید که چگونه روس‌ها و انگلیسی‌ها بابیت را طراحی کردند. بعد از اعدام باب باقی مانده طرفداران باب با کمک انگلیسی‌ها و روس‌ها از زندان فرار کرده و به عراق رفتند. در آن زمان عراق در دست حکومت عثمانی بود.
بعد از فرار بابی‌ها آن‌ها توسط انگلیسی‌ها حمایت شدند و برای خودشان تشکیلات ساختند. از آن به بعد بابیت به بهائیت تغییر نام داد چرا که میرزا حسینعلی بها الله تار و پود این فرقه را با کمک استعمار پیر بافت. تابع »

بهائیت دست پخت استعمار ۱

با اینکه ادیان و فرقه‌های ساختگی زیادی وجود دارد که پشت همه آن‌ها دسیسه‌های سیاستمداران به خصوص از نوع استعمارگرشان قرار دارد اما این‌ها بیشتر در کشورهای مختلف ساخته شده‌اند و نوعی کالای وارداتی به ایران محسوب می‌شوند. استعمار در کشورهای مختلف انواع فرقه‌های دینی را ساخته. در چین و تبت دالایی لاما را در هند انواع فرقه‌ها مثل سای بابا و اوشو، در کشورهای عربی وهابیت و … در ایران هم فرقه بهائیت دست‌پخت انگلیسی‌ها و روس‌ها است که با هدف مبارزه با قدرت دین اسلام و تشیع ساخته شد و البته الآن در اسرائیل از جیب صهیونیست‌ها نوش جان می‌کند تا شاید بتواند برای پیشبرد هدف صهیونیست‌ها در جهان کاری انجام دهد. تابع »