کلیدواژه ‘بازی ایرانی’

میرمهنا

هر روز به تعداد بازی‌هایی که توسط هنرمندان طراح ایرانی ساخته می‌شود افزوده می‌شود و در این بازی‌ها تاریخ و فرهنگ ایران زمین به تصویر کشیده می‌شود.یکی از این بازی‌ها بازی زیبای میرمهنا است که توسط شرکت “اسپریس پویا نما” و با همکاری “بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای” ساخته شده است و بخشی از تاریخ و فرهنگ سرزمینمان را به تصویر کشیده است. تابع »