کلیدواژه ‘امام زمان عج’

تابلویی که رکورد شکست (گفتگو با خالق تابلوی انتظار)

همزمان با نیمه شعبان در یزد از تابلویی رو نمایی شد که در جهان منحصر به فرد است. تابلویی که نامش انتظار است و سازنده اش ۶ سال برای خلق آن زمان گذاشته است. تابلویی که وقتی به آن نگاه می‌کنی محو عظمت و زیبایی آن می‌شوی. خالق این تابلو عزیزالله اخوان کفاش است. مردی که شش سال برای ساخت آن زمان گذاشته و به قول خودش در این شش سال با این تابلو زندگی کرده است. گفتگویی با ایشان انجام داده ایم تا با هنرشان بیشتر آشنا شویم. تابع »