متاسفانه نشریات کودک و نوجوان موسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) تعطیل شدند. مجله های انتظار نوجوان، ماهک ، ملیکا که در این چند سال جای خودشان را میان نشریات کودک و نوجوان باز کرده بودند یکباره به خاطر مشکلات مالی تعطیل شدند. چیزی برای گفتن نیست. شمعی که روشن میشود روزی تمام شده و خاموش میشود. باید نورمان را از شمعی بگیریم که تمام شدنی نیست.

 

اضافه کردن نظر