دیروز آزادی را گردن زدند

دیروز میخواستند آزادی را گردن بزنند، همه ی مردم در میدان بزرگ شهر جمع شده بودند و نگاه میکردند، آزادی را پای گیوتین بردند و حکم دادگاه را قرائت کردند.در حکم آمده بود آزادی باعث کشته شدن ملیون ها نفر در طول تاریخ شده است، او عامل اغتشاش در طول هزاران سال و مرگ ملیون ها نفر شده بود.
آزادی داد کشیده بود:آنها نخواستند محکوم تاریخِ شما شوند پس مرگ را انتخاب کردند.
هیچ کس به حرفهای آزادی گوش نداده بود. هیچ کس صدای آزادی را در میان هیاهوی بلندگوها نشنیده بود. مردم ناباورانه به تیغه تیز گیوتین نگاه می کردند که گردن آزادی را هدف گرفته بود.مردم باورشان نمی شد آزادی هم بمیرد همه می گفتند : نه او نمی میرد، آزادی جاودانه است.
اما گیوتین پایین آمد و آزادی مُرد.همه دیدند که آزادی مُرد، تیغه گیوتین سرخ شد.

اضافه کردن نظر