بهائیت دست پخت استعمار ۳

با اینکه این فرقه از ایران کوچ کرده بود اما بعدها استعمارگران جدید(آمریکا) به این نتیجه رسیدند که برای پیش بردن اهدافشان در ایران به همکاری این فرقه احتیاج دارند. برای همین نیروهای بهایی را که به آن‌ها بسیار وفادار بودند وارد حکومت ایران کردند.
بهایی‌ها به توصیه آمریکایی‌ها از ابتدا ارتباطشان با حکومت ایران را قطع نکرده بودند. در عید نوروز برای شاه ایران نامه تبریک می‌فرستادند. کم کم بخشی از مستخدمان دربار شاه را بهایی‌ها تشکیل دادند. آن‌ها مثل کرم در ساختار حکومت پهلوی نفوذ کردند. با توصیه آمریکایی‌ها شاه هم به بهایی‌ها اعتماد کرده بود. چندی بعد پزشک مخصوص شاه را از بین بهایی‌ها انتخاب کردند. رئیس رادیو تلویزیون هم از بین بهایی‌ها انتخاب شدند.
پزشک مخصوص شاه که عبد الکریم ایادی نام داشت تأثیر زیادی روی محمد رضا شاه پهلوی داشت. ایادی از راه پزشکی روی شاه تأثیر زیادی می‌گذاشت. او از جاسوسان ویژه آمریکا در ایران بود که به تمام اطلاعات و رازهای شاه ایران دسترسی داشت. با کمک ایادی بهایی‌های زیادی در ادارات و سازمان‌های ایران وارد شدند. او به راحتی موافقت شاه را برای خواسته‌هایش می‌گرفت. حسین فردوست دوست صمیمی شاه در خاطراتش درباره ایادی می‌نویسد: «نقشی را که ایادی تا پایان حکومت پهلوی برای غرب داشت مجموع مهره‌های غرب نداشتند»
از جمله افراد بهایی دیگری که بخش مهمی از ساختار حکومت پهلوی را در اختیار گرفته بود فرخ رو پارسا نام داشت که شاه او را به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب کرد. تصور کنید در کشوری اسلامی وقتی یک بهایی وزیر آموزش و پرورش شود چه بلایی سر آموزش و پرورش در آن کشور می‌آید. اولین تلاش پارسا گسترش بی‌بندوباری در مدارس بود. او بخشی از متون درسی را تغییر داد تا از طریق آن‌ها اسلام را در ایران کم رنگ کند. پارسا در دستگیری نیروهای اسلامی و اخراج آن‌ها از آموزش و پرورش نقش زیادی داشت.
حبیب الله ثابت از چهره‌های دیگر بهایی بود که فعالیت اقتصادی گسترده‌ای داشت. این فرد با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها ارتباط زیادی داشت و کمک‌های زیادی به اسرائیل می‌کرد. تاسیس شرکت زمزم و پپسی  از جمله کارهایی بود که او انجام داد که سودش کاملاً به جیب صهیونیست‌ها می‌رفت.
بهایی‌ها در اکثر سازمان‌ها و ادارات دولتی وارد شده بودند اما کله گنده‌ترین آن‌ها کس بود که رکورد نخست وزیری در ایران را شکست. امیرعباس هویدا بهایی معروفی بود که چهارده سال نخست وزیر ایران بود. او عضو گروه فراماسونری بود که قسم حمایت از منافع آمریکا و انگلیس را خورده بودند. هویدا که با کمک انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها نخست وزیر ایران شده بود پای بهایی‌ها را در تمام ارکان حکومت و اقتصاد و فرهنگ ایران باز کرد.
هویدا سیاست وابستگی اقتصادی را در ایران اجرا کرد. او اقتصاد ایران را کاملاً به آمریکا وابسته کرد تا جایی که آمریکایی‌ها قدرت بسیار زیادی در ایران به دست آوردند.
بارها از سوی علما و بزرگان به محمدرضا شاه هشدار داده شد که بهایی‌ها هدفی جز نابودی ایران و اسلام ندارند اما شاه همیشه از آن‌ها حمایت کرد و بارها گفت که خطری از سوی بهایی‌ها احساس نمی‌کند.
هویدا همیشه به شاه القا می‌کرد که اسلام دین عرب‌ها است و بارها از شاه خواست تا بند رسمی بودن دین اسلام را از قانون اساسی بردارد که البته شاه همیشه از شورش مردم هرگز جرات نکرد این کار را انجام دهد.
بیت العدل که نام مرکز بهایی‌ها در اسرائیل است با انبوه پول‌هایی که از ایران می‌رفت رفته رفته بزرگ‌تر شد . در همان زمان صهیونیست‌ها فلسطینی‌ها را گروه گروه شهید می‌کردند.
تبلیغ و حمایت صهیونیست‌ها از بهایی‌ها باعث شده بود سربازان اسرائیلی بیشتر از معابد یهودی به معابد بهایی سر بزنند و در آن جا برای کشتن فلسطینی‌ها دعا بخوانند.
با نگاهی به فهرست زیر که تعدادی از دانه درشت‌های بهایی در حکومت پهلوی را نشان می‌دهد متوجه می‌شوید که بهایی‌ها تا کجا در کشور ما نفوذ کرده بودند.
منصور روحانی(وزیر آب و برق و نیز کشاورزی)،عباس آرام(وزیر خارجه)،سپهبد اسد صنیعی(آجودان مخصوص محمدرضا در زمان ولیعهدی و وزیر جنگ و نیز وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی در زمان سلطنت وی)،غلامرضا کیان پور(وزیر دادگستری)،منوچهر تسلیمی(وزیر بازرگانی و اطلاعات)،دکتر منوچهر شاه قلی پسر سرهنگ شاهقلی مؤذن بهایی‌ها(وزیر بهداری و علوم)،هوشنگ نهاوندی(وزیر علوم،رئیس دانشگاه تهران و شیراز،رئیس دفتر فرح و یکی از ارکان حزب شه ساخته رستاخیز)،فرخ رو پارسای(وزیر آموزش و پرورش)،سپهبد پرویز خسروانی(فرمانده ژاندارمری ناحیه مرکز در جریان کشتار ۱۵ خرداد ۴۲،آجودان فرح،معاون نخست وزیر و رئیس سازمان تربیت بدنی و مدیر عامل باشگاه تاج بعد از بازنشستگی)،دکتر شاپور راسخ (رئیس سازمان برنامه و بودجه)،پرویز ثابتی(معاون سازمان امنیت و مقام امنیتی مشهور)،ارتشبد جعفر شفقت(رئیس ستاد ارتش)،سپهبد علی محمد خادمی(رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هواپیمایی ملی ایران هما)
این‌ها فقط گوشه کوچکی از مسئولیت‌هایی است که شاه مخلوع به فرقه بهایی داده بود.
هر روز به تعداد بهایی‌ها در حکومت شاه اضافه می‌شد. بهایی‌ها با کمک صهیونیست‌ها برای ایران نقشه‌های زیادی ریخته بودند که همه این نقشه‌های با پیروزی انقلاب اسلامی نقش بر آب شد. بهایی‌های خائن یا دستگیر و یا فراری شدند. از اینجا به بعد بهایی‌ها چهره عوض کردند و روش‌هایشان برای مبارزه با اسلام و ایران را تغییر دادند.

نظرات بسته شده است.