اوایل ماه رمضان بیشتر می خوردم و بیشتر می نوشیدم تا گرسنه و تشنه نشم، حالا کمتر می خورم و کمتر می نوشتم تا گرسنه و تشنه نشم. فردا که ماه رمضان تمام شود نه می خوریم و نه می نوشیم و یادمان هم می رود که چیزی نخورده ایم. فکر کنم در ماه رمضان ما با بخشی از ترس هایمان روبرو هستیم.

اضافه کردن نظر