یک سوزن به خودمان یک …

امید تمام جهانیان به آمدن موعودی است که با رهبری خودش فرصت رشد و رستگاری را برای انسان‌ها به ارمغان می‌آورد. قلبی نیست که آرزوی برقراری صلح و عدالت در جهان را نداشته باشد. جهان در مسیری قرار دارد که به بخشی از آن آخرالزمان می‌گویند. دوره ای که در آن انسان‌ها نیاز شدیدی به ظهور منجی بشریت دارند. کسی که خداوند وعده داده است توسط او عدالت الهی در زمین حاکم شود.
اندیشه شیعه با مهدویت زنده است. با انتظار منجی ، حالا این روزها فرصت خوبی است که ما فکر کنیم برای شناخت موعودمان چقدر تلاش کرده ایم. چقدر سعی کرده ایم مردم کشورمان و مردم کشورهای دیگر را با اندیشه مهدویت آشنا کنیم. این حقیقت را همه قبول داریم که بدون شناخت در اندیشه و رفتار انسان تغییری ایجاد نمی‌شود. برای اینکه مردم کشورما و مردم کشورهای دیگر قدم به سرزمین انتظار بگذارند باید در آن‌ها شناخت و آگاهی ایجاد شود. سوال این است که ما برای ایجاد این شناخت و آگاهی چقدر تلاش کرده ایم؟
بد نیست به چند سوال جواب بدهیم تا عملکرد خودمان را بهتر بشناسیم. “چند موسسه در کشور ما وجود دارد که برای گسترش اندیشه مهدویت تلاش می‌کند؟” چند دانشگاه در کشور ما درسی و واحدی درباره انتظار و مهدویت دارد؟” در کدام مقطع تحصیلی دانش آموزان با مهدویت آشنا می‌شوند و تلاش می‌کنند انسان‌هایی منتظر باشند؟”
بد نیست بدانید از ۱۳۰ سال قبل در کشور آمریکا در دانشگاه‌های وابسته به کلیسا رشته آخرالزمان شناسی وجود دارد. بیشتر از ۲۵۰ دانشگاه در رشته آخرالزمان شناسی دانشجو می‌پذیرد. روزنامه‌ها و مجله‌های زیادی در غرب به موعود گرایی و آخرالزمان می‌پردازند. بخش زیادی از فیلم‌هایی که در‌هالیوود ساخته می‌شود به نوعی موضوعات آخرالزمانی دارد. هزاران کتاب با این گونه موضوعات چاپ شده است. موتور جنگی غرب در برابر اسلام به کمک اندیشه‌های آخرالزمانی آن‌ها راه افتاده است. آن‌ها در باور آخرالزمانی شان تلاش می‌کنند با نابودی اسلام به خواسته‌هایشان برسند.
حالا ما چکار کرده ایم؟ ما برابر گسترش اندیشه آسمانی خودمان چه کارهایی انجام داده ایم.منظور من فقط مسئولان نیستند بلکه هر کسی که بفهمد کاری انجام نشده است باید خودش دست به کار شود. حتی شما نوجوانان. نقطه شروع هم مطالعه و آگاهی است. عمل بدون آگاهی ارزشی ندارد.. قبل از هر کاری باید آگاهتر و داناتر شویم.

اضافه کردن نظر