روز جالب نداشتم. گاهی وقت ها بعضی روزها برای همه غبار غم دارن. گاهی وقت ها غبار غم روی سر روز یک نفر پاشیده میشه. گاهی وقت ها وقتی همه خوشحالن تازه تو یادت می اد که غمگینی.

اضافه کردن نظر