تیپو سلطان

چند سال قبل زمانی که ما بچه بودیم و تلویزیونمان سیاه و سفید بود و تلویزیون بیشتر از دو شبکه نداشت سریالی از شبکه ۲ پخش می شد که یک شنبه شب ها همه خانواده را پای تلویزیون می نشاند . حتی از یکی دو روز قبل منتظر رسیدن یک شنبه ها بودیم تا این سریال را تماشا کنیم. نام این سریال “شمشیر تیپو سلطان” بود.اما اینکه چرا خاطره این فیلم را به یاد شما آورده ایم خود شخصیت تیپو سلطان است. مردی که میتوان از او الگو گرفت و به وجود کسی مثل او در تاریخ افتخار کرد.
تیپو سلطان که بود؟
تیپو  به معنای ببر است. و تیپو سلطان در هند معروف به ببر هندوستان است. او پادشاهی شیعه بود که سال ها با انگلیسی های استعمارگر جنگید و دو دهه استعمار انگلیسی ها بر هند را عقب انداخت .
پدرش حیدرعلی خان بهادر در دستگاه نظامی راجه های میسور موقعیت ممتازی به دست آورد و بعدها به امیری میسور رسید و به سلطان حیدرعلی خان بهادر مشهور شد. تیپو سلطان در سال ۱۷۵۰ در ناحیة دیون هلی در شهر سرنگاپتم ، مرکز حکومت میسور، به دنیا آمد. تعلیم و تربیت را به صورت کامل دید و در علوم مختلف اطلاعات کسب کرد بخصوص در علوم کشور داری. زمانی که پدر تیپو سلطان از دنیا رفت او هنوز جوان بود و عده ای از امرا تصمیم گرفتند او را برکنار کرده و خود جای او بنشینند اما تیپو سلطان انسانی بسیاری باهوش و قوی بود و خیلی زود مخالفان را سر جایشان نشاند. سردارانی که به هند خیانت کرده و دنبال قدرت بودند با استعمارگران انگلیسی متحد شدند تا تیپو سلطان را که دسشت به اصلاحات مختلف زده بود از بین ببرند. در جنگی که در گرفت سپاه مخالفان و سپاه انگلیس شکست سختی خوردند و انگلیسی ها مجبور به تسلیم و صلح شدند. تیپو هر منتطقه ای را که میگرفت مردم را به اسلام و تشیع میخواهد و به آن ها کمک میکرد تا درس بخوانند و در برابر استعمارگران بایستند.
استعمارگران انگلیس که بزرگترین مانع را خود در هندوستان تیپو سلطان میدیدند تمام تلاش خود را برای نابودی او به کار گرفتند. اما در ده ها جنگی که بین تیپو سلطان و سپاه استعمارگران به وجود آمد تیپو سلطان بارها پیروز شد و بیساری از سرزمین ها اسلام را پذیرفتند. تا اینکه انگلیسی ها با متحد کردن امیران و راجه های مناطق مختلف پایتخت تیپو سلطان را به محاصره در آوردند و بعد از جنگی طولانی تیپو سلطان در اثر اثابت گلوله شهید شد .  انگلیسیها پس از دستیابی به قصر او، آن را غارت کردند و کتابخانة بسیار ارزشمندش را به انگلستان بردند و یک نفر دست نشانده را که بچه ای پنج ساله بود به عنوان راجه در میسور حاکم کردند.
تیپوسلطان پادشاهی مسلمان و بسیار معتقد بود. اوقات فراغت خود را صرف عبادت می کرد و پس از نماز صبح معمولاً به خواندن قرآن می پرداخت . روزانه دوبار غذا می خورد. بر زمین می خوابید و همیشه آمادة نبرد بود.
تیپو سلطان برنامه های زیادی برای ایجاد تحول در سرزمین هند داشت که استعمارگران انگلیس مانع اجرایی شدن آن ها شدند. جالب است بدانید زمانی که انگلیسی ها در منطقه هند و خاورمیانه به استعمار کشورها میپرداختند تیپو سلطان به کشورهای مختلف نامه نوشت تا برای مقابله با استعمارگران متحد شودند. یکی از آن هایی که تیپو برایش نامه نوشت فتحعلی شاه قاجار پادشاه وقت ایران بود. اما فتحعلی شاه که در عیش و نوش غرق شده بود پادشاه شیعی هند را تنها گذاشت و به او جواب رد داد.
تیپو سلطان در کنار اینکه یک مسلمان شیعه بود. یک فارسی زبان هم بود. او بیشتر اوقات به فارسی حرف میزد . تاریخ پادشاهان ایران و عرب بخصوص اوضاع دینی ، تجاری و سرگذشت آنان علاقه مند بود و کتابهای تاریخی مطالعه می کرد.
او نام ماههای هند را به فارسی تغییر داد و آنها را بر اساس حرف الفبا مرتب کرد .  همچنین دستور داد سکه های جدیدی ضرب کنند و بر آنها نامهای اسلامی نهاد؛ از جمله ، صدیقی (شانزده روپیه )، امامی (سکة نقره ، معادل دو روپیه )، باقری (نیم روپیه ) جعفری و کاظمی (سکه های خرد).
مقبرة تیپوسلطان در میسور است و هر ساله در سالگرد شهادتش ، مراسمی در آن برگزار می شود. به یاد او مؤسسه و مرکز تحقیقات و موزه ای نیز در آن محل دایر شده است .
جالب است بدانید شمشیر تیپو سلطان که معروف به شمشیر مبارزه با استعمار بود به وسیله استعمارگران به تاراج برده شده بود که چند سال قبل توسط یکی از تاجران بزرگ میسور در یک حراجی خریداری شد و به سرزمین اصلی اش برگشت.


اضافه کردن نظر