سلام

وسط برف و سرما هم میشه برف بازی کرد و آدم برفی ساخت و به گزگز سر انگشت ها توجه نکرد. فااصله درد و لذت فقط یک باوره. واسه همین هم هست که روز و شب قشنگیه

اضافه کردن نظر