شروع تازه، یک درس جدید

وردپرس با همه خوبی هایش به همان اندازه هم پیش بینی ناپذیر است، انواع مشکلات می تواند پیش بیاید که گاه روزها مخ آدم را به کار می گیرد تا حل شود، آخرین مشکل این چند روز کار من با ورد پرس نمایش کامنت ها ها و پیوندها به صورت علامت سوال بود که با کمک یکی از دوستان حل شد و باعث شد این دوست وردپرسی اعتراف کند که چیزهای بسیار زیادی در مسیر حل این مشکل یاد گرفته است . اصلا خوبی چیزهای تازه همین است که مجبور می شوی دانسته هایت را به روز کنی و از پوسته ی تکرار بیرون بیایی و از کشف تازه ات (هر چند کوچک) خوشحال شوی. امیدوارم فرصت شاد شدن با آموخته های تازه نصیب همه بشود مگر نه لایه های ضخیم اندوه همه را خفه خواهد کرد.

اضافه کردن نظر